This site available inEnglish
Наші роботи (приклади)Наші сертифікатиМи у міжнародних проектахСпівпраця з владоюКонсалтингова діяльність

Кафедра прикладної екології та природокристування ПолтНТУ запрошує на курси підвищення кваліфікації для працівників підприємств, установ, органів місцевого самоврядування

Наші пропозиції

У сфері контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

 1. Послуги з інвентаризації викидів забруднюючих речовин, оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та консультативний супровід до отримання дозволу;
 2. Здійснення контролю за викидами забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів підприємств;
 3. Послуги з розробки паспортів пилогазоочисних установок (ПГОУ) та перевірки ефективності роботи пилогазоочисних установок;
 4. Послуги з регламентного перегляду/розробки питомих показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для джерел викидів;
 5. Здійсненні періодичного моніторингу рівня забруднення атмосферного повітря в населених пунктах та на прилеглих територіях до нафтогазових об’єктів.

У сфері поводження з відходами:

 1. Послуги з розробки документів для отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та консультативний супровід до отримання дозволу;
 2. Послуги з проведення інвентаризації відходів виробництва і споживання на основі складання матеріально-сировинного балансу (згідно вимог законодавства);
 3. Розробка паспортів місць видалення відходів (МВВ) (полігонів й звалищ промислових та побутових відходів, шламових та факельних амбарів, шламонакопичувачів, ставків-відстійників та ставків-випаровувачів, мулових майданчиків тощо), здійснення ревізії паспортів МВВ й надання рекомендацій щодо зниження ступеня ризиків при експлуатації МВВ;
 4. Розробка реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;
 5. Розробка технічних паспортів відходів, що утворюються в процесі виробничої діяльності підприємств й організацій.

У сфері охорони біорізноманіття та відтворення ландшафтів:

 1. Вибір й планування заходів з відновлення біорізноманіття на відчужених територіях розміщення промислових та інших господарських об’єктів.

У сфері оцінки впливу на довкілля:

 1. Послуги з оцінки впливу на довкілля та консультативний супровід до отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД);
 2. Проведення еколого-експертної оцінки проектної документації.

У сфері екологічного управління:

 1. Розробка програмних документів на місцевому й регіональному рівні та планів дій в сфері охорони довкілля та управління відходами;
 2. Послуги із розробки схем санітарної очистки населених пунктів;
 3. Послуги із розробки логістичних схем маршрутів руху сміттєзбиральної техніки.