This site available inEnglish

Ілляш Оксана Едуардівна

Закінчила: Полтавський інженерно-будівельний інститут, 1991, спеціальність — теплогазопостачання та вентиляція, кваліфікація — інженер-будівельник. Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, спеціальність 05.23.03 – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Доцент кафедри екології. Академік Інженерної академії України. Сфера наукових досліджень: Розробка програмних документів та планів дій на регіональному рівні в галузі охорони навколишнього середовища; Управління відходами; Кліматологія та біокліматологія.

Голік Юрій Степанович

Закінчив: Полтавський інженерно-будівельний інститут, 1974, спеціальність — теплогазопостачання та вентиляція, кваліфікація — інженер-будівельник. Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, спеціальність 05.23.03 – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Професор кафедри екології. Член-кореспондент Міжнародної інженерної академії, академік Інженерної академії України, голова Екологічної ради Полтавщини. Сфера наукових досліджень: Технології захисту атмосферного повітря; Розробка програмних документів та планів дій на регіональному рівні у сфері охорони навколишнього…

Новохатній Валерій Гаврилович

Закінчив: Полтавський інженерно-будівельний інститут, 1965, спеціальність – водопостачання та каналізація, інженер-будівельник Науковий ступінь: Доктор технічних наук, спеціальність 05.23.04 – водопостачання, каналізація. Сфера наукових досліджень: Технології захисту підземних водних ресурсів; Технології очищення води.

Смоляр Наталія Олексіївна

Закінчила: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 1991, спеціальність – біологія та хімія, кваліфікація – вчитель біології та хімії. Науковий ступінь: Кандидат біологічних наук, 05.00.03 − ботаніка. Тема дисертації: «Флористична, ценотична та созологічна характеристика пониззя р. Ворскли» Сфера наукових досліджень: Технології захисту біорізноманіття; Проектування природних заповідників та екологічних мереж; Біоіндикація; Технології екологічної освіти.

Степова Олена Валеріївна

Закінчила: Полтавський державний технічний ун-т, 1999, Екологія та охорона навколишнього середовища. Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Доцент кафедри прикладної екології та природокористування. Член-кореспондент Інженерної академії України.  orcid.org/0000-0002-6346-5484 Сфера наукових досліджень: Дослідження надійності та прогнозування екологічної безпеки експлуатації нафто- та газопроводів; Технології захисту поверхневих водних ресурсів.

Бредун Віктор Іванович

Закінчив: Харківський державний політехнічний університет. Кременчуцький філіал, 1997, спеціальність — електропривід та автоматизація промислових установок і технічних комплексів, кваліфікація — інженер-електрик Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека. Член-кореспондент Інженерної академії України. Сфера наукових досліджень: Логістичні аспекти поводження з відходами на місцевому та регіональному рівнях, розробка логістичних схем збору та видалення відходів; Застосування геоінформаційних технологій…

Паращієнко Ірина Миколаївна

Закінчила: Полтавський державний технічний ун-т, 1999, спеціальність — екологія та охорона навколишнього середовища, кваліфікація – інженер-еколог. Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, спеціальність 05.26.01 — «Охорона праці». Сфера наукових досліджень: Консалтинг у сфері поводження з відходами для промислових підприємств і бізнес-структур.

Рома Валерій Вікторович

Закінчив: Полтавський інженерно-будівельний інститут, 1987. Спеціальність – теплогазопостачання та вентиляція, кваліфікація – інженер-будівельник.

Чухліб Юлія Олександрівна

Закінчила: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, спеціальність – екологія та охорона навколишнього середовища, кваліфікація – магістр екології. Сфера наукових досліджень: Науково-технічне забезпечення досліджень поводження з твердими побутовими відходами.

Ганошенко Олена Миколаївна

Закінчила: Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 1999, Промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища, інженер-еколог. Сфера наукових досліджень: Науково-технічне забезпечення досліджень в області технологій утилізації автомобільних фільтрів.