Кафедра прикладної екології та природокористування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка запрошує випускників шкіл на навчання за спеціальностями «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища».

Еколог посідає 6-е місце серед найактуальніших професій 21-го сторіччя, а за останні 5 років вважається однією з найбільш перспективних і трендових професій у світі.

Чому варто вступати на спеціальності «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка?:

 • ти навчатимешся на одній з найперспективніших професій;
 • отримаєш якісну вищу освіту;
 • досвідчений професорсько-викладацький склад, який є провідним експертом у сфері вирішення питань екологічного характеру;
 • насичене студентське життя (участь у олімпіадах та конкурсах Всеукраїнського та Міжнародного рівня,  тренінги, круглі столи, а також концерти, бали);
 • можливість відвідувати екскурсії провідних українських підприємств;
 • наявні програми міжнародного обміну;
 • престижне працевлаштування.

Напрямки підготовки та спеціальності:

Напрями підготовки фахівцівДенна форма навчанняЗаочна форма навчання
Бакалавр
101 Екологія++
183 Технології захисту навколишнього середовища++
Магістр
101 Екологія+
183 Технології захисту навколишнього середовища+

Документи для вступу

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього за особистим вибором оригінали або копії;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Перелік конкурсних предметів

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання по квотам, за співбесідою
Ступінь «бакалавр» спеціальність 101 Екологія
1. Українська мова та література 100
2. Біологія100
3. Географія або історія100
Ступінь «бакалавр» спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища
1. Українська мова та література100
2. Математика100
3. Біологія або географія100
Ступінь «магістр» спеціальності 101 Екологія та 183 Технології захисту навколишнього середовища
1. Фаховий вступний іспит100
 2. Іноземна мова 100

Підготовлений фахівець-еколог освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» може повноцінно працювати в державних й наукових організаціях, промислових підприємствах та інших установах області й займати наступні посади:

 • інспектор з охорони природи;
 • технік-лаборант (біологічні дослідження;
 • лаборант наукового підрозділу (інші сфери наукових досліджень).

Фахівець рівня «спеціаліст» може працювати:

 • фахівцями в Державних природоохоронних органах: обласне управління з охорони навколишнього природного середовища, екологічна інспекція, регіональне управління водних ресурсів, обласне управління водного господарства, обласне управління житлово-комунального господарства, обласне управління земельних ресурсів;
 • фахівцями у відділах районних та обласних держадміністрацій та радниками при районних радах депутатів з питань екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 • фахівцями-екологами на підприємствах і в організаціях;
 • співробітники науково-дослідних установ в галузі природничих наук;
 • співробітники лабораторій (підприємств, управлінських інстанцій, центрів метрології і сертифікації).

Основними первинними посадами, які може займати спеціаліст-еколог є:

 • інспектор з охорони природи;
 • технік-лаборант (біологічних досліджень);
 • молодший державний інспектор;
 • державний інспектор інженер інспектор;
 • лаборант (хімічні та фізичні дослідження);
 • консультант в апаратні органи державної влади;
 • інспектор митниці, технік проектування;
 • технолог;
 • технік-лаборант.

Магістр з екології та охорони навколишнього середовища (спеціальність 101) крім перелічених для спеціаліста може займати наступні первинні посади:

 • науковий співробітник;
 • завідувач лабораторії;
 • начальник відділу охорони навколишнього середовища;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу.

Магістр з кваліфікацією «Інженер з охорони навколишнього середовища» (спеціальність 183) може займати наступні первинні посади:

 • інженер з природокористування;
 • інженер з відтворення природних екосистем;
 • інженер з техногенно-екологічної безпеки;
 • інженер з охорони природних екосистем;
 • інженер-контролер;
 • інженер-лаборант;
 • еколог;
 • експерт з екології;
 • консультант (у певній галузі інженерної справи);
 • науковий співробітник (галузь інженерної справи);
 • науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи).